VIVE DIEU, SAINT AMOUR

O PRAŽSKÉM KNIŽNÍM VELETRHU

23. července 2007 v 0:11 |  Svět Knihy
O PRAŽSKÉM MEZINÁRODNÍM KNIŽNÍM VELETRHU
Svet Knihy
Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy patří k těm regionálním veletrhům, které jsou zaměřeny na vyváženou komerční i kulturní prezentaci. První den veletrhu do 14.00 hodin je kontraktačním dnem, určeným pouze pro odbornou veřejnost a zástupce tisku. Každý rok se hlavní pořadatel veletrhu - Svaz českých knihkupců a nakladatelů - a jeho produkční firma Svět knihy, s.r.o. snaží zajistit co největší návštěvnost ze strany knihkupců, knihovníků, informačních pracovníků, literárních agentů, zástupců nakladatelství i tiskáren.
Veletrh Svět knihy je rovněž velmi populární mezi širokou čtenářskou veřejností. Těm pořadatelé nabízejí celou řadu programů - odborných seminářů a konferencí, ale i setkání se spisovateli a autorská čtení, prezentace nakladatelských domů, oceňování edičních a tvůrčích počinů.
HLAVNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI SVĚTA KNIHY
PRODUKCE VÝSTAV A VELETRHŮ


Hlavním předmětem podnikání společnosti je organizování výstav a veletrhů
v tuzemsku i zahraničí a dále prezentace českých nakladatelství
v zahraničí. Produkce výstav a veletrhů zahrnuje:
veškeré přípravné práce, produkční a organizační zajištění veletrhů a výstav
přípravu a redakci všech tištěných materiálů spojených s propagací veletrhů
a výstav (např.: katalog doprovodných programů, expoziční katalog.
Veletržní noviny, propagační materiály, akviziční materiály a další)
zajištění mediálního a společenského programu akcí
produkci doprovodných programů s kulturně literárním profilem
prezentaci českých nakladatelství v zahraničí a veškeré produkční práce
spojené s touto prezentací
zprostředkování nabídky autorských práv
PREZENTACE ČESKÝCH NAKLADATELSTVÍ


Svět knihy zajišťuje prezentace českých nakladatelství v zahraničí.
Část těchto prezentací je uskutečňována za podpory ministerstva
kultury, některé projekty získaly příspěvek hlavního města Prahy,
část je realizován výhradně komerčně.
PROFIL SPOLEČNOSTI


Společnost Svět knihy byla založena v roce 1997 Svazem českých knihkupců
a nakladatelů (SČKN). Hlavní činnosti společnosti jsou zaměřené na propagační podporu českého knižního trhu a na vytváření obchodního prostoru pro české i zahraniční nakladatelské subjekty a firmy zahraničních oborů.O společnosti Svět knihy, s.r.o., o akcích pořádaných touto společností ve světě i doma - především pak o chystaném 11. mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy 2005 - lze najít průběžné informace na adrese http://www.svetknihy.cz/. Svět knihy 2005 se bude konat ve dnech 5.-8. května 2005 na Výstavišti v Praze Holešovicích. Tématem veletrhu jsou Knihy o cestách a na cesty. Centrální expozice bude patřit Slovinsku a diskusní fórum bude zaměřené na slovanskou literaturu v globálním kontextu.První den veletrhu je vždy věnován odborné veřejnosti a následující dny jsou určeny široké veřejnost. Každý zájemce se zde může seznámit s celou šíří vycházející literatury, navázat kontakty s jednotlivými nakladatelstvími a vybrat si z bohatého doprovodného programu. Řada větších i menších knihoven pražský knižní veletrh pravidelně navštěvuje a některé knihovny pořádají na veletrh i organizované exkurze pro zájemce z řad čtenářů. V roce 1998 realizovala společnost poprvé národní expozici na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.Od té doby připravila celou řadu národních a kolektivních prezentací české literatury, nakladatelských domů a subjektů působících na českém knižním trhu na významných veletrzích v zahraničí. Od roku 1998 bylo takto realizováno téměř padesát expozic. Od roku 2002 se už tradičně SČKN spolu se společností Svět knihy, s.r.o., účastní i festivalu Jičín město pohádky. V porotním sále je připravena prodejní knižní výstava a doprovodný program. Prodejní výstava Svět knihy dětem se ve svém už třetím ročníku stala nedílnou součástí doprovodných programů pohádkového Jičína, o čemž svědčí i stoupající zájem koupěchtivého publika i nakladatelů, kteří se věnují dětské literatuře. Plní tak záměr organizátorů - ukázat, že se dětská kniha v této přetechnizované době stále těší velké oblibě a je vhodnou volbou pro volný čas. Ve dnech 12.-14. listopadu se jeden z pavilonů areálu BVV - Veletrhy Brno stal místem 2. prodejního knižního veletrhu Svět knihy Brno. Knižní veletrh v Brně si teprve hledá své pevné místo v diářích našich vystavovatelů a svůj význam a přínos musí teprve prokázat. Letos se na veletrh hlásili především ti, kteří mají o Brno a Moravu zájem. A nejde jen o tuzemské vystavovatele. Představili se tu také slovenští nakladatelé a knihovníci.
MÍSTO KONÁNÍ
Veletrh se koná v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha, jež bylo postaveno pro účely Všeobecné zemské jubilejní výstavy v roce 1891. Palác je postaven v secesním slohu, jeho dominantou je střední hala, k níž jsou připojena dvě křídla. Celková výstavní plocha paláce je 10 000 čtverečních metrů, výstaviště však umožňuje další flexibilní řešení větších výstavních ploch (plánována montovaná hala před průmyslovým palácem).
KRONIKA VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA
Svět Knihy ´95
10.-13.5. 1995
V Praze probíhaly souběžně 2 konkurenční knižní veletrhy; Svět knihy pořádaný obnoveným Svazem českých knihkupců a nakladatelů na Výstavišti Praha se však těšil většinu zájmu vystavovatelů i návštěvníků. Veletrhu se účastnilo celkem 258 vystavujících firem. Přes určité prvotní organizační nesnáze lze považovat návštěvnický i vystavovatelský úspěch prvního ročníku veletrhu Svět knihy za důkaz jeho významu pro českou knižní scénu.
Svět Knihy ´96
22. - 25.5.1996
Veletrh přivítal již větší počet vystavovatelů a nabízel bohatší skladbu doprovodných programů, do níž se zapojili rovněž pražští knihkupci s uspořádáním Knižní noci ve svých prodejnách. Těžištěm zahraničního programu byli spisovatelé z Rakouska, zajímavou expozici programu podpory překladů francouzské literatury představil Francouzský institut v Praze ve stylu scény ze Cyrana de Bergerac. Na veletrh přijela rovněž početná skupina britských nakladatelství.
Svět Knihy ´97
8. 11.5.1997
Čestným hostem veletrhu byla Finská republika, jež v tomto roce slavila 80. výročí svého vzniku. Partner pořadatele Finnish Literature Information Centre připravil velmi zajímavý literární program pro dospělé čtenáře i pro děti. Ročník 97 se zařadil mezi ty nejúspěšnější z hlediska kvalitativního skoku v organizaci i v počtu vystavovatelů, kterých se zúčastnilo 715 ze 16 zemí.
Svět Knihy ´98
21. - 24.5.1998
Veletrh byl pořádán společností Svět knihy, s.r.o. založenou v roce 1997 Svazem českých knihkupců a nakladatelů. Čestným hostem byl Stát Izrael;program představil jeho kulturní dějiny a současnou literaturu, programová témata se dotýkala i širších otázek soužití národů, xenofobie. Vzrostl počet účastnících se zemí na 22, vystavovatelů bylo 655.
Svět Knihy ´99
20. - 23.5. 1999
Čestným hostem byla Francie, poprvé bylo určeno hlavní téma veletrhu: Encyklopedie - klíč k vědění. Asociace nakladatelů France Edition přivezla do Prahy na 2000 knižních titulů. V rámci veletrhu se konala konference Mezinárodní a Evropské federace knihkupců, forum Obce překladatelů ČR. Významná byla návštěva holandských spisovatelů, kterou připravil Nizozemský literární fond pro produkci a překlady. K doprovodnému programu se přihlásila i některá divadla s nastudovanými díly francouzských autorů. Veletrh přivítal 590 vystavovatelů z 18 zemí.
Svět Knihy ´2000
11. - 14. 5. 2000
Čestným hostem bylo Valonsko - Brusel, hlavním tématem Město v literatuře. V rámci motivu se ve společné expozici představilo všech devět měst vybraných v projektu Evropské město kultury roku 2000 včetně hlavního města Prahy, které program výrazně podpořilo. Na veletrhu proběhlo na 144 programů. Přijelo 608 vystavovatelů z 22 zemí, akreditovalo se 269 novinářů.
Svět Knihy ´2001
10. - 13.5.2001
Čestným hostem bylo Švýcarsko představující zemi, v níž je literatura psána čtyřmi jazyky. Téma veletrhu Literární překlad - cesta národa do světa mediálně zvýraznilo konání mezinárodní konference s názvem " Literatura bez hranic", jež se zabývala šířením překladů literárních děl psaných zejména v minoritních jazycích. Veletrhu se účastnilo 654 vystavovatelů z 26 zemí, akreditovalo se 323 novinářů.
Svět Knihy ´2002
9. - 12. 5. 2002
Centrální expozice představila knižní produkci zemí Visegrádu. Téma veletrhu Čtenář 3. tisíciletí bylo rovněž zadáním prvního ročníku literární soutěže. V rámci doprovodného programu se konala konference "Apollinaire - kniha otevřená", byl uspořádán první ročník filmové přehlídky "Svět knihy ve filmu". Na veletrh přijelo 481 vystavovatelů z 28 zemí.
Svět Knihy ´2003
24. - 27. 4.2003
Prezentace literatury afrického kontinentu spolu s výstavou "100 nejlepších afrických knih" a vyhlášením ceny NOMA za nejlepší knihu Afriky roku 2002 se zapsala do paměti všech účastníků veletrhu. Téma Dialog mezi kontinenty, v jehož znamení byla uspořádána stejnojmenná konference, upozornila českého čtenáře i nakladatele na nové a dosud neobjevené literární obzory. U příležitosti africké prezentace vyšla celá řada překladů děl africké literatury do češtiny. Filmová přehlídka "Svět knihy ve filmu" se odehrávala již ve 4 kinech, bylo promítnuto 50 filmů natočených podle knižní předlohy. Na veletrh přijelo 518 vystavovatelů z 28 zemí a celé Afriky (43), akreditovalo se 457 novinářů.
Svět Knihy ´2004
Téma veletrhu v lonském roce znělo ,,Literatura jako zdroj inspirace", které chtělo upozornit na široký dosah literárního díla, jež od počátku dějin písemnictví ovlivnovalo mnoho dalších uměleckých oborů. Čestným hostem veletrhu se pro tentokrát staly tři regiony sdílející historii i současnost země se svébytnou jazykovou kulturou - Irsko, Skotsko a Wales.Mimo jiné na veletrh zavítali vážené postavy literárního světa, jako např: Michael Collins,Brian Keen,Luis Welsh a mnoho dalších.
Svět Knihy ´2005
5. - 8. 5. 2005
Téma:
 Knihy o cestách a na cesty
 Slovanská literatura v globálním kontextu
Centrální expozice:
 Slovinsko
Svět knihy 2006
4. - 7. května 2006
Téma:
Centrální expozice: Lotyšsko
Téma: Literatury severských zemí
Svět knihy 2007
centrální expozice: Čtením objevovat budoucnost
Knihy z Německa, Rakouska a Švýcarska
Téma: Literatura a multimédia
Místo konání: Výstaviště Praha

13. mezinárodní knižní veletrh SVĚT KNIHY PRAHA
Centrální expozice: Čtením objevovat budoucnost
Knihy z Německa, Rakouska a Švýcarska
Téma: Literatura a multimédia
Datum: 3. - 6. května 2007
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama